دانلود فایل


پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)پرسشنامه تمایل جنسی

دانلود فایل پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD) دارای 25 سوال در طیف لیکرت 5 درجه ای است. شیوه نمره گذاری دارد. به صورت PDF ارائه شده است. روایی محتوایی و صوری آن توسط اساتید روانشناسی تایید شده و پایای آن در ضریب آلفای کرونباخ برابر با 76/0 به دست آمده است....

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت


مقیاس تمایل جنسی هالبرت (HISD)


پرسشنامه تمایل جنسی (HISD)


ارزیابی تمایل جنسی هالبرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قانون کار

مقاله درمورد شناخت شناسي

پکیج کامل لاغری

کتاب پزشکی آینده

کتاب پزشکی آینده

جایگاه آموزش و پرورش و معلم در تقویت غیرت و عفت دینی

تعريف بودجه 21 ص

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری 60 ص

دانلود مقاله گذری بر ساخت تار و سه تار 42 ص

طرح درس روزانه ششم درس بهترین راهنمایان